Notice: Use of undefined constant d - assumed 'd' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 16
Zakon.pl - Kardynał Dziwisz przewodniczył Mszy św. jubileuszowej redemptorystów w Krakowie
Notice: Use of undefined constant ses_top - assumed 'ses_top' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 89

Notice: Undefined variable: _SESSION in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 89

Notice: Use of undefined constant t - assumed 't' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 91

Notice: Undefined index: t in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 91

Notice: Use of undefined constant ses_top - assumed 'ses_top' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 93

Notice: Use of undefined constant flash_woj - assumed 'flash_woj' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/relacje.php on line 2

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coolfunkcje/main.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 30

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 31

Notice: Undefined offset: 8 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 82

Notice: Undefined offset: 9 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 83

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 86

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 89

Notice: Undefined property: Coolfocus::$id_relacja in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 116

Notice: Undefined property: Coolfocus::$id in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 128

Notice: Undefined variable: powiazanie_ok in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 135

Notice: Undefined variable: zwroc in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 140

Notice: Undefined variable: srodek in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/relacje.php on line 64

Notice: Use of undefined constant q_di - assumed 'q_di' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 2

Notice: Undefined index: q_di in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 2

Notice: Undefined variable: zwroc in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coolfunkcje/main.php on line 173

Notice: Undefined index: q_da in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 55

Notice: Use of undefined constant s - assumed 's' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 15

Notice: Use of undefined constant sa - assumed 'sa' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 16

Notice: Undefined index: sa in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 16

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 43

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 43

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 44

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 44

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 45

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 45

Notice: Undefined variable: spis_r in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 21

Notice: Undefined variable: kategorie in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 36

Notice: Undefined variable: prawa in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 36
zakon.pl

 powrt
Kardynał Dziwisz przewodniczył Mszy św. jubileuszowej redemptorystów w Krakowie
zakon: Redemptoryści, CSsR
zobacz info o zakonie | zobacz zapowiedzi dot. tego zakonu

Wśród gości zebranych na Eucharystii byli: delegat generała redemptorystów, konsultor generalny o. Jacek Dembek, przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Ryszard Bożek, przełożony Prowincji Wiedeńskiej o. Lorenz Voith, prowincjał o. Vasyl Ivaniv ze Lwowa oraz przełożony Prowincji św. Klemensa o. Hermann ten Winkel. Obecni na uroczystości redemptoryści przyjechali z różnych stron Polski, a także z Argentyny, Boliwii, Brazylii, Paragwaju, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nowej Zelandii, Austrii, Niemiec, Holandii, Czech, Słowacji, Białorusi, Ukrainy. Na Eucharystię przybyły również pielgrzymki parafian i świeckich współpracowników redemptorystów z Austrii, Niemiec i Ukrainy. W gronie przybyłych gości znaleźli się też wyżsi przełożeni kilku zgromadzeń zakonnych z Polski z o. Tomaszem Sielickim, przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich na czele, kapłani diecezjalni z dekanatu Kraków-Podgórze, siostry redemptorystki misjonarki z kilku krajów, siostry felicjanki, siostry ze zgromadzenia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, nowicjusze i studenci WSD Redemptorystów, przedstawiciele Archikonfraterni Literackiej, członkowie cechów piekarzy i cukierników z kilku polskich miast, przedstawiciele władz administracji państwowej i samorządowej Krakowa.

„Stulecie kanonizacji św. Klemensa i 100 lat polskiej prowincji redemptorystów to okazja do wyśpiewania podwójnego «Te Deum»” - powiedział ks. kardynał Dziwisz na początku liturgii. Witając zebranych, zachęcił do dziękczynienia Bogu za życie, dokonania i świętość niezwykłego a zarazem pokornego zakonnika i kapłana, którego sylwetka duchowa i dzieła apostolskie stały się ziarnem przynoszącym plon po dzień dzisiejszy. „Kościół w Polsce zawdzięcza mu założenie w Polsce, w Warszawie, pierwszej poza granicami Italii placówki nowego zgromadzenia” - przypomniał metropolita krakowski.

Delegat przełożonego generalnego redemptorystów, o. konsultor Jacek Dembek pozdrowił wszystkich w imieniu 5300 ojców i braci redemptorystów pracujących w 78 krajach świata, którzy w tych dniach łączą się w świętowaniu jubileuszu kanonizacji św. Klemensa. Podczas kazania postawił słuchaczom pytanie o sens uroczystego wspominania człowieka, który żył w realiach bardzo odmiennych od współczesnych. Ujmując historię życia św. Klemensa jako historię wyruszenia w drogę w odpowiedzi na wezwanie Jezusa Chrystusa, kaznodzieja pokazał, jak spełniało się stopniowo, a czasem mozolnie, pragnienie bycia przyjacielem Jezusa, kapłanem, człowiekiem głębokiej modlitwy i sługą ubogich. - Czego nas uczy św. Klemens? - pytał o. Dembek, przypominając słuchaczom o powszechnym powołaniu do świętości każdego chrześcijanina. Fundamentem jest całkowite zaufanie Bogu, który jest Ojcem, Matką, Przyjacielem i który kieruje wszystkim. Wierne szukanie i wypełnianie woli Bożej pozwoliło św. Klemensowi patrzeć na świat realistycznie i wytrwać pośród przeciwności, które zdawały się rujnować dzieło i starania apostoła Warszawy i Wiednia. - Człowiek, który ma nadzieję, żyje inaczej. Człowiek, który ma nadzieję, jest innym człowiekiem - kaznodzieja przywołał słowa papieża Benedykta XVI. Wskazując na św. Klemensa podkreślił, że każdy święty ma swoją historię, a każdy grzesznik ma swoją przyszłość. Droga świętości wiedzie przez modlitwę, przyjmowanie sakramentów i codzienne pełnienie woli Bożej. Św. Klemens uczy nas, że świętość to nie luksus, zarezerwowany dla niektórych, ale to droga dostępna dla każdego. Na koniec o. Dembek zwrócił się do każdego z uczestników liturgii – „świętość stanie się również twoim udziałem, jeśli zaufasz i pójdziesz naprzód z Chrystusem, a wtedy On poprowadzi Cię wzwyż”.

W procesji z darami ofiarnymi złożono chleb św. Klemensa, upieczony według specjalnej receptury odtwarzającej charakter i smak pieczywa z terenu Moraw z czasów Świętego. Ofiarowano także kielich i patenę dla nowego biskupa redemptorysty w Esquel w Patagonii, mszał dla parafii w Borysławiu na Ukrainie oraz albumy o Warszawie jako dar Archikonfraterni Literackiej dla misji redemptorystów w Grodnie.

Po Komunii św. przedstawiciel piekarzy odmówił modlitwę dziękczynną piekarzy do swego patrona św. Klemensa, ułożoną z okazji jubileuszu przez bpa Józefa Zawitkowskiego.
W słowie na zakończenie Eucharystii ks. kardynał S. Dziwisz wyraził wdzięczność za przypomnienie świetlanej postaci św. Klemensa, który kładł fundamenty pod powstanie Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Podziękował też redemptorystom za to, że także dziś odważnie podejmują dzieło głoszenia Ewangelii. Udzielając błogosławieństwa, zawierzył redemptorystów i ich dzieła apostolskie opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Ks. kardynał, o. Bożek i o. Dembek dokonali wpisu do księgi pamiątkowej i przyjęli honorowy protektorat nad Archikonfraternią Literacką z Warszawy, do której przed dwustu laty należał także św. Klemens Hofbauer.

Po Mszy św. odbył się koncert poświęcony św. Klemensowi w wykonaniu chóru katedry warszawsko-praskiej „Musica sacra” pod dyrekcją Pawła Łukaszewskiego. Jednym z jego elementów było prawykonanie litanii do św. Klemensa w języku łacińskim. Uroczystości transmitowały Radio Maryja i TV Trwam. Wieczorne „Rozmowy niedokończone” w Radiu Maryja poświęcone zostały tematowi: „Redemptoryści – wierni dziedzictwu św. Klemensa i otwarci na znaki czasu”.

W najbliższych miesiącach realizowane będą kolejne punkty obchodów Roku Jubileuszowego redemptorystów przeżywanego z okazji 100-lecia ustanowienia Polskiej Prowincji Redemptorystów i 100-lecia kanonizacji św. Klemensa Marii Hofbauera.
Tradycyjny odpust Maryjny, który odbędzie się między 2 a 9 lipca 2009 w Tuchowie będzie okazją do ukazania posługi i dzieł tej najliczniejszej na świecie prowincji redemptorystów. 9 i 10 października, podczas sympozjum naukowego w Tuchowie, zostanie omówiona historia i dzisiejsze wyzwania, jakie stoją przed Zgromadzeniem. Zaś 13 września, w rocznicę śmierci innego wybitnego redemptorysty, o. Bernarda Łubieńskiego, we wszystkich kościołach prowadzonych przez Zgromadzenie zostanie zorganizowany Dzień modlitw o jego beatyfikację.
Obchody Roku Jubileuszowego redemptorystów zakończą się w Tuchowie 13 grudnia.

o. Grzegorz Ruszaj CSsR

 

 

- - - - - - - - R E K L A M A - - - - - - - -

 

70 lat Krakowskiej Prowincji Kapucynów

Kończą się zajęcia dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (2007-2009).

Kardynał Dziwisz przewodniczył Mszy św. jubileuszowej redemptorystów w Krakowie

Święcenia franciszkanów w prowincji św. Franciszka

Polanica Zdrój: Europejskie spotkanie koordynatorów formacji stałej 27–30.04.2009


O serwisie | Kontakt
バッグはファッションを愛し、ファッションと贅沢の世界に足を踏み入れる女の子の多くです。カウンターに多くの赤ちゃん、まばゆいばかりの美しさのパッケージを見るには、割引が非常に強力であるとき、彼は発見プロセスの間に、特に好きではなかった発見後買い戻すために、自分自身を少し小遣いを制御することができない、混乱に始まりました。ただ、各ブランドのパッケージのデザインはそんなに豪華な赤ちゃんの世界に入って、新しい、限定版の打ち上げが行われている、どのような最初のエントリーだけバッグに最適なパッケージモデルの種類について? 今回は、ブランドの人気、実用性、古典的なレベル、カウンター価格などのさまざまな次元を総合的に評価し、各ブランドのベストパッケージを最初のビッグネームパッケージにすることをお勧めします。
  • ブランド携帯ケース
  • グッチiphoneケース
  • シャネルiphoneケース
  • エルメスiphoneケース
  • ルイヴィトンiphoneケース
  • ルイヴィトンのバッグは、小さなパッケージの世界のネットと言えるでしょうが、基本的には1つで、カウンターも在庫切れです。ラインを知っている "3つで1"、美しい、費用対効果の高いと実用的なバッグのコレクションと呼ばれ、内部のカードのパッケージ、コインケース、あなたは間違いがある!それは3つの袋を買うためのお金のパッケージを支払うことです。さらに、袋の外側のチェーンは取り外し可能であり、ハンドバッグ、すなわち4つのパックとして使用することができる。通常の財布を使用して簡単に旅行のためのトリプル絶対に不可欠なツール、愛していない、重すぎる大きすぎる大きな袋、これは完璧なソリューションです。