Notice: Use of undefined constant d - assumed 'd' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 16
Zakon.pl - Abp Damian Zimoń: „Od formacji kapłanów i od ich posługi w poważnym stopniu zależy przyszłość Kościoła”.
Notice: Use of undefined constant ses_top - assumed 'ses_top' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 89

Notice: Undefined variable: _SESSION in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 89

Notice: Use of undefined constant t - assumed 't' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 91

Notice: Undefined index: t in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 91

Notice: Use of undefined constant ses_top - assumed 'ses_top' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 93

Notice: Use of undefined constant flash_woj - assumed 'flash_woj' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/relacje.php on line 2

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coolfunkcje/main.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 30

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 31

Notice: Undefined offset: 8 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 82

Notice: Undefined offset: 9 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 83

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 86

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 89

Notice: Undefined property: Coolfocus::$id_relacja in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 116

Notice: Undefined property: Coolfocus::$id in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 128

Notice: Undefined variable: powiazanie_ok in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 135

Notice: Undefined variable: zwroc in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 140

Notice: Undefined variable: srodek in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/relacje.php on line 64

Notice: Use of undefined constant q_di - assumed 'q_di' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 2

Notice: Undefined index: q_di in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 2

Notice: Undefined variable: zwroc in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coolfunkcje/main.php on line 173

Notice: Undefined index: q_da in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 55

Notice: Use of undefined constant s - assumed 's' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 15

Notice: Use of undefined constant sa - assumed 'sa' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 16

Notice: Undefined index: sa in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 16

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 43

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 43

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 44

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 44

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 45

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 45

Notice: Undefined variable: spis_r in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 21

Notice: Undefined variable: kategorie in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 36

Notice: Undefined variable: prawa in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 36
zakon.pl

 powrt
Abp Damian Zimoń: „Od formacji kapłanów i od ich posługi w poważnym stopniu zależy przyszłość Kościoła”.
zakon: Salwatorianie, SDS
zobacz info o zakonie | zobacz zapowiedzi dot. tego zakonu

14 września 2009 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, miała miejsca inauguracja szóstej edycji dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2009-2011. W uroczystości uczestniczył arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki i członek Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa, która obejmuje patronatem tę inicjatywę.

Trzy i pół miesiąca czasu minęło od zakończenia piątej edycji Szkoły Wychowawców. 29 maja 2009 r. w kaplicy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie wybrzmiały słowa kard. Stanisława Dziwisza skierowane do kończących dwuletnią formację w salwatoriańskim centrum wychowawców seminaryjnych: „Nie do pomyślenia jest prowadzenie innych, gdy samemu się nie jest prowadzonym przez Słowo Boże, przez jego czytanie, medytację lub lectio divina”. Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa podkreślił wówczas, że wychowawcy seminaryjni i formatorzy zakonni stają na najważniejszym odcinku pracy Kościoła: „Od was w ogromnym stopniu zależy przyszłość  konkretnych ludzi, którzy zostaną wam powierzeni, ale także Kościoła za kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt lat”.

Trzy i pół miesiąca później, w kaplicy krakowskiego ośrodka formacyjnego, w bardzo podobnych słowach zwrócił się uczestników liturgii eucharystycznej – tym razem rozpoczynającej kolejną, szóstą, edycję Szkoły – arcybiskup Damian Zimoń: „W Roku Kapłańskim ogłoszonym przez Benedykta XVI jeszcze bardziej sobie uświadamiamy wagę formacji formatorów diecezjalnych i zakonnych. Bardzo ważna sprawa! Od formacji kapłanów i od ich posługi w poważnym stopniu zależy przyszłość Kościoła nie tylko na polskiej ziemi”. Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. inaugurującej zajęcia Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2009-2011 i wygłosił homilię.

Odwołując się do nauczania zawartego w adhortacji apostolskiej „Pastores dabo vobis” z 1992 roku arcybiskup Zimoń przypomniał, że formacja proponowana wychowawcom seminaryjnym w salwatoriańskim ośrodku czerpie mądrość i inspiracje z tego właśnie dokumentu, będącego owocem Synodu Biskupów, który odbył się w 1990 roku. Formacja ta ma charakter integralny, tak by ogarniała całą osobę, we wszystkich jej wymiarach i sferach, a wszystkie zajęcia spaja codzienna modlitwa Słowem Bożym według metody lectio divina.

Hierarcha należący do Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa, sprawującej patronat nad Szkołą, przypomniał, że dla formacji seminaryjnej najważniejsze jest samo środowisko wyższego seminarium duchownego. Mówił: „Seminarium to określony czas i miejsce, ale to przede wszystkim wspólnota wychowawcza w drodze. (…) to wspólnota uczniów Chrystusa, w której sprawuje się tę samą liturgię, napełniającą życie duchem modlitwy. To wspólnota formowania każdego dnia przez rozważanie Słowa Bożego, sakrament Eucharystii, czynną miłość braterską i sprawiedliwość. To wspólnota, w której przez doskonalenie się życia wspólnego i życia każdego z jej członków promieniuje Światłość Ducha Chrystusowego i miłość Kościoła”.

Reflektując nad bieżącą sytuacją i kondycją kandydatów do kapłaństwa zauważył: „kandydaci do kapłaństwa, zgłaszający się do seminarium duchownego, przychodzą często z niedostatkami w zakresie wiary. Ich wiara bywa krucha i bezradna w obliczu przeciwności życiowych. Ci chłopcy żyją często w społeczeństwie przyjemności. Brakuje im cnoty wiary i nadziei…”. Z wyczuciem duszpasterza metropolita z Katowic podkreślił konieczność przygotowywania nie tylko kandydatów do kapłaństwa, ale również i najpierw przygotowania kandydatów do seminarium. Hierarcha z Górnego Śląska z jednej strony przypomniał powtarzany od wielu lat postulat wprowadzenia w seminariach duchownych roku propedeutycznego, z drugiej pytał: „czy jeden rok propedeutyczny wystarczy, by nadrobić wszystkie ‘zaległości’ w wierze?”. Zwrócił uwagę na potrzebę większej troski duszpasterskiej o rodzinę i o parafię, jako środowiska wzrostu kandydatów do seminarium i do kapłaństwa, o pogłębianie wiary dzieci i młodzieży poprzez pracę w parafialnych zespołach i ruchach, jak np. grupy ministrantów czy Ruchu Światło-Życie.

Wychodząc od obserwacji, że we fragmencie Ewangelii odczytywanym w święto Podwyższenia Krzyża Świętego czterokrotnie pojawia się słowo ‘świat’ zauważył: „Umiłowany i stworzony przez Boga świat potrzebuje zbawienia, potrzebuje świadków i głosicieli Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Świat nie może być zostawiony sam sobie. Potrzebuje Chrystusa, choć o tym nie wie. Potrzebuje kapłanów wiernych, duchowo pogłębionych i pobożnych, otwartych na człowieka bardzo umęczonego i zagubionego”.

Eucharystię inaugurującą szóstą edycję Szkoły Wychowawców, ukierunkowanej na praktyczną pomoc wychowawców seminaryjnym i formatorom zakonnym, wraz z metropolitą katowickim i uczestnikami Szkoły koncelebrowali ks. Bogusław Loska SDS - wiceprowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów wraz z członkami zarządu prowincjalnego i członkami krakowskiej wspólnoty salwatoriańskiej, ks. Krzysztof Wons SDS - dyrektor Szkoły wraz z duszpasterzami krakowskiego CFD.

Witając przybyłych do Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie formatorów z różnych domów formacyjnych w Polce i w krajach Europy Wschodniej (w zajęciach uczestniczą formatorzy z Białorusi, Czech, Słowacji, Ukrainy i Rosji) dyrektor krakowskiego CFD wprowadził w dynamikę Szkoły Wychowawców odwołując się do tajemnicy dnia przesłania Liturgii Słowa święta Podwyższenia Krzyża Świętego:

„Pierwsza stronica w kalendarzu naszej Szkoły Wychowawców w sposób wymowny zbiega się z dzisiejszą stronicą kalendarza liturgicznego. Rozpoczynamy dwuletnie zajęcia od Podwyższenia Krzyża Świętego. U początku naszej drogi formacyjnej Jezus mówi do nas: ‘Potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne’. Gromadzimy się więc wokół Jego Osoby i to jest pierwsze wydarzenie tej Szkoły. Wyznajemy tym samym, że to On nas formuje, i że jak obiecał, wywyższony, przyciągnie nas wszystkich do siebie. Chce wejść w każdy wymiar naszej egzystencji, naszego powołania. Chce być wywyższony tam, gdzie nie ma w nas życia, gdzie wyżej od Niego stoją inne sprawy, nasze plany, programy, ludzie. Ukrzyżowany i Zmartwychwstały chce odnaleźć serce naszej formacji. Tylko On może uporządkować, scalić i wypełnić życie. Dlatego chcemy podwyższyć Krzyż Święty w naszym życiu.…” - to pierwsze słowa, które wybrzmiały w czasie uroczystej Eucharystii o godz. 11.00, która zainaugurowała szóstą edycję Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.

ks. Piotr Szyrszeń SDS

więcej: www.cfd.sds.pl

 

 

- - - - - - - - R E K L A M A - - - - - - - -

 

Abp Damian Zimoń: „Od formacji kapłanów i od ich posługi w poważnym stopniu zależy przyszłość Kościoła”.

VI Spotkanie Młodych ze Świętymi Karmelu – "Miłość ponad wszystko"

Jubileuszowe dziękczynienie i śluby wieczyste marianów

Ogniste spotkanie w Wołczynie

Katowice, Sympozjum o św. Karolu Boromeuszu.


O serwisie | Kontakt
バッグはファッションを愛し、ファッションと贅沢の世界に足を踏み入れる女の子の多くです。カウンターに多くの赤ちゃん、まばゆいばかりの美しさのパッケージを見るには、割引が非常に強力であるとき、彼は発見プロセスの間に、特に好きではなかった発見後買い戻すために、自分自身を少し小遣いを制御することができない、混乱に始まりました。ただ、各ブランドのパッケージのデザインはそんなに豪華な赤ちゃんの世界に入って、新しい、限定版の打ち上げが行われている、どのような最初のエントリーだけバッグに最適なパッケージモデルの種類について? 今回は、ブランドの人気、実用性、古典的なレベル、カウンター価格などのさまざまな次元を総合的に評価し、各ブランドのベストパッケージを最初のビッグネームパッケージにすることをお勧めします。
  • ブランド携帯ケース
  • グッチiphoneケース
  • シャネルiphoneケース
  • エルメスiphoneケース
  • ルイヴィトンiphoneケース
  • ルイヴィトンのバッグは、小さなパッケージの世界のネットと言えるでしょうが、基本的には1つで、カウンターも在庫切れです。ラインを知っている "3つで1"、美しい、費用対効果の高いと実用的なバッグのコレクションと呼ばれ、内部のカードのパッケージ、コインケース、あなたは間違いがある!それは3つの袋を買うためのお金のパッケージを支払うことです。さらに、袋の外側のチェーンは取り外し可能であり、ハンドバッグ、すなわち4つのパックとして使用することができる。通常の財布を使用して簡単に旅行のためのトリプル絶対に不可欠なツール、愛していない、重すぎる大きすぎる大きな袋、これは完璧なソリューションです。