Notice: Use of undefined constant d - assumed 'd' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 16
Zakon.pl - Bp Edward Dajczak do kapłanów zaangażowanych w formację seminaryjną
Notice: Use of undefined constant ses_top - assumed 'ses_top' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 89

Notice: Undefined variable: _SESSION in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 89

Notice: Use of undefined constant t - assumed 't' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 91

Notice: Undefined index: t in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 91

Notice: Use of undefined constant ses_top - assumed 'ses_top' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 93

Notice: Use of undefined constant flash_woj - assumed 'flash_woj' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/relacje.php on line 2

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coolfunkcje/main.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 30

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 31

Notice: Undefined offset: 8 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 82

Notice: Undefined offset: 9 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 83

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 86

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 89

Notice: Undefined property: Coolfocus::$id_relacja in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 116

Notice: Undefined property: Coolfocus::$id in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 128

Notice: Undefined variable: powiazanie_ok in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 135

Notice: Undefined variable: zwroc in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 140

Notice: Undefined variable: srodek in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/relacje.php on line 64

Notice: Use of undefined constant q_di - assumed 'q_di' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 2

Notice: Undefined index: q_di in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 2

Notice: Undefined variable: zwroc in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coolfunkcje/main.php on line 173

Notice: Undefined index: q_da in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 55

Notice: Use of undefined constant s - assumed 's' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 15

Notice: Use of undefined constant sa - assumed 'sa' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 16

Notice: Undefined index: sa in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 16

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 43

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 43

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 44

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 44

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 45

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 45

Notice: Undefined variable: spis_r in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 21

Notice: Undefined variable: kategorie in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 36

Notice: Undefined variable: prawa in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 36
zakon.pl

 powrt
Bp Edward Dajczak do kapłanów zaangażowanych w formację seminaryjną
zakon: Salwatorianie, SDS
zobacz info o zakonie | zobacz zapowiedzi dot. tego zakonu

Bp Edward Dajczak do kapłanów zaangażowanych w formację seminaryjną

o codziennym czerpaniu ze stołu Bożego Słowa i stołu Eucharystii,
o niebezpieczeństwie „supermarketyzacji”
i o takim uczestnictwie w Eucharystii, które kształtuje życie... 

W pierwszych dniach marca 2010 r. w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie (www.cfd.sds.pl) odbyła się piąta sesja dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2009-2011. Jednym z wykładowców był bp Edward Dajczak, który gościł w salwatoriańskim domu formacyjnym w dniach 3-4 marca br. prowadząc wykłady i konwersatoria: „Odpowiedzialność za własne życie i wybory życiowe” oraz „Dialog, posłuszeństwo, zależność, zaparcie się siebie, rola autorytetu Kościoła”.

W środę 3 marca ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski przewodniczył Eucharystii koncelebrowanej przez uczestników sesji formacyjnej. W wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na konieczność codziennego czerpania przez kapłana pokarmu z dwóch świętych stołów: stołu Bożego Słowa i stołu Eucharystii. Czas karmienia się przy tych stołach określił jako „najświętszy czas każdego dnia”.

Nawiązując do odczytywanej w liturgii dnia historii proroka Jeremiasza (Jr 18, 18-20) oraz do wydarzenia czuwania Jezusa w Ogrójcu (Łk 22, 39-46), którym uczestnicy Szkoły modlili się tego dnia, ksiądz biskup podkreślił, iż modlitwa przeżywana wówczas, gdy życie wyrzuca nas poza spokojny rytm, jest chwilą łaski, momentem oczyszczenia i szansą dotarcia do prawdziwych motywów, którymi kierujemy się w życiu.

Zaangażowany w formację hierarcha zaakcentował konieczność wsłuchania się i przyjęcia tego Słowa, które właśnie pośród codzienności, a zwłaszcza w jej trudnych momentach, Bóg do nas wypowiada. Zauważając, iż należymy do pokolenia, które boi się bólu zarówno wewnętrznego, jak i fizycznego, przestrzegł przed zjawiskiem „supermarketyzacji”, tzn. wybierania z orędzia Ewangelii i nauczania Kościoła tylko tego, co odpowiada naszym gustom.

Biskup Edward zwrócił również uwagę uczestników Szkoły Wychowawców na związek między Eucharystią sprawowaną przez kapłana i jego życiem: „uczestnictwo w Eucharystii musi prowadzić ku temu, że stajemy się Eucharystią; bo inaczej to uczestnictwo jest swoistym teatrem: może nawet Bożym, ale teatrem”.

Hierarcha pełniący wcześniej posługę w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przywołał również jedne z ostatnich słów Jana Pawła II, które Sługa Boży zawarł w liście do kapłanów na Wielki Czwartek 2005 roku. Kaznodzieja zaznaczył: „kończyło się Jego [Jana Pawła II] życie, a On napisał, że słowa Eucharystii, które się wypowiada, wymagają pewnej identyfikacji z tym słowem, że są formą życia” (zob. List Ojca Świętego Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek 2005 roku, nr 1). 

= = = = = = = = =
z Listu Ojca Świętego Jana Pawła II
do kapłanów na Wielki Czwartek 2005 roku:

„Kierunek tych rozważań będą mi wskazywać słowa ustanowienia Eucharystii, które każdego dnia wymawiamy in persona Christi, aby uobecniać na ołtarzach ofiarę, która raz na zawsze dokonała się na Kalwarii. Słowa te zawierają jasne wskazania dla duchowości kapłańskiej: jeśli cały Kościół żyje dzięki Eucharystii, życie kapłańskie winno mieć ze szczególnego tytułu «kształt eucharystyczny». Słowa ustanowienia powinny zatem być dla nas nie tylko formułą konsekracyjną, ale «formułą życia»”.
= = = = = = = = =

Spotkanie w dniach 1-5 marca 2010 r. było przedostatnim spotkaniem pierwszego roku dwuletniej Szkoły Wychowawców WSD 2009-2011 organizowanej w CFD Salwatorianów pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa.

Wykłady i konwersatoria marcowej sesji poświęcone tematyce wychowania do wolności i posłuszeństwa prowadzili: ks. Wiesław Błaszczak SAC, ks. Marek Dziewiecki oraz bp Edward Dajczak.

W codziennej modlitwie Słowem Bożym scalającej całe doświadczenie formacyjne Szkoły uczestnicy podjęli na modlitwie temat: „Kryzysy Piotra i moje kryzysy”, a wprowadzenia do modlitwy dawał ks. Krzysztof Wons SDS.

PSz / CFD Kraków

 

 

- - - - - - - - R E K L A M A - - - - - - - -

 

Michalici wybrali Generala

Nowa kapucyni.pl

Lwów, druga sesja Szkoły Formatorek

Nagroda Polonijna KUL im. Ireny i Franciszka Skowyrów dla Towarzystwa Chrystusowego.

Bp Edward Dajczak do kapłanów zaangażowanych w formację seminaryjną


O serwisie | Kontakt
バッグはファッションを愛し、ファッションと贅沢の世界に足を踏み入れる女の子の多くです。カウンターに多くの赤ちゃん、まばゆいばかりの美しさのパッケージを見るには、割引が非常に強力であるとき、彼は発見プロセスの間に、特に好きではなかった発見後買い戻すために、自分自身を少し小遣いを制御することができない、混乱に始まりました。ただ、各ブランドのパッケージのデザインはそんなに豪華な赤ちゃんの世界に入って、新しい、限定版の打ち上げが行われている、どのような最初のエントリーだけバッグに最適なパッケージモデルの種類について? 今回は、ブランドの人気、実用性、古典的なレベル、カウンター価格などのさまざまな次元を総合的に評価し、各ブランドのベストパッケージを最初のビッグネームパッケージにすることをお勧めします。
  • ブランド携帯ケース
  • グッチiphoneケース
  • シャネルiphoneケース
  • エルメスiphoneケース
  • ルイヴィトンiphoneケース
  • ルイヴィトンのバッグは、小さなパッケージの世界のネットと言えるでしょうが、基本的には1つで、カウンターも在庫切れです。ラインを知っている "3つで1"、美しい、費用対効果の高いと実用的なバッグのコレクションと呼ばれ、内部のカードのパッケージ、コインケース、あなたは間違いがある!それは3つの袋を買うためのお金のパッケージを支払うことです。さらに、袋の外側のチェーンは取り外し可能であり、ハンドバッグ、すなわち4つのパックとして使用することができる。通常の財布を使用して簡単に旅行のためのトリプル絶対に不可欠なツール、愛していない、重すぎる大きすぎる大きな袋、これは完璧なソリューションです。