Notice: Use of undefined constant d - assumed 'd' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 16
Zakon.pl - Kraków, półmetek Szkoły Wychowawców Seminaryjnych 2009-2011
Notice: Use of undefined constant ses_top - assumed 'ses_top' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 89

Notice: Undefined variable: _SESSION in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 89

Notice: Use of undefined constant t - assumed 't' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 91

Notice: Undefined index: t in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 91

Notice: Use of undefined constant ses_top - assumed 'ses_top' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 93

Notice: Use of undefined constant flash_woj - assumed 'flash_woj' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/relacje.php on line 2

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coolfunkcje/main.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 30

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 31

Notice: Undefined offset: 8 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 82

Notice: Undefined offset: 9 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 83

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 86

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 89

Notice: Undefined property: Coolfocus::$id_relacja in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 116

Notice: Undefined property: Coolfocus::$id in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 128

Notice: Undefined variable: powiazanie_ok in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 135

Notice: Undefined variable: zwroc in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 140

Notice: Undefined variable: srodek in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/relacje.php on line 64

Notice: Use of undefined constant q_di - assumed 'q_di' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 2

Notice: Undefined index: q_di in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 2

Notice: Undefined variable: zwroc in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coolfunkcje/main.php on line 173

Notice: Undefined index: q_da in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 55

Notice: Use of undefined constant s - assumed 's' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 15

Notice: Use of undefined constant sa - assumed 'sa' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 16

Notice: Undefined index: sa in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 16

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 43

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 43

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 44

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 44

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 45

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 45

Notice: Undefined variable: spis_r in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 21

Notice: Undefined variable: kategorie in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 36

Notice: Undefined variable: prawa in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 36
zakon.pl

 powrt
Kraków, półmetek Szkoły Wychowawców Seminaryjnych 2009-2011
zakon: Salwatorianie, SDS
zobacz info o zakonie | zobacz zapowiedzi dot. tego zakonu

Zakończył się pierwszy rok zajęć w dwuletniej Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2009-2011, w której bierze udział 80 formatorów diecezjalnych i zakonnych.

 

W dniach 17-21 maja 2010 r. odbyło się w Krakowie szóste spotkanie w ramach bieżącej edycji Szkoły. Tematyka tej pięciodniowej sesji dotyczyła wychowania do przeżywania czystości i ubóstwa. Wykładowcami byli o. Amedeo Cencini FdCC oraz br. Moris Maurin IPFI. Włoski kanosjanin, który współpracuje z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie od 2003 r., podjął w ramach wykładu temat celibatu kapłańskiego (17-18 maja). Goszczący również kolejny raz w domu formacyjnym salwatorianów br. Moris ze wspólnoty Małych Braci Jezusa dzielił się doświadczeniem życia pośród ubogich i wygłosił wykłady: „Ubóstwo w życiu księdza” oraz „Kontakt z ubogimi i pomoc ubogim” (19-20 maja).

 

W codziennej modlitwie Słowem Bożym według metody lectio divina, scalającej całe doświadczenie formacyjne Szkoły, uczestnicy szóstej sesji Szkoły podejmowali na modlitwie temat „Nowe życie ucznia. Piotr i ja”. Podstawę do modlitwy stanowiły teksty zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana opisujące postawę Szymona Piotra po zmartwychwstaniu Jezusa, a wprowadzenia do modlitwy dawał ks. Krzysztof Wons SDS. Z zakończeniem bieżącej sesji Szkoły Wychowawców zbiegło się również, co warto wspomnieć, ukazanie się nowej publikacji autorstwa propagatora lectio divina, a mianowicie książki „Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem”.

 

W zakończeniu pierwszego roku zajęć bieżącej edycji Szkoły Wychowawców WSD prowadzonej pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie wzięli udział generał Zgromadzenia Salwatorianów ks. Andrzej Urbański SDS oraz prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Piotr Filas SDS. W piątek, 21 maja 2010 r., przełożony generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela przewodniczył uroczystej Eucharystii i wygłosił homilię.

 

Wychodząc w homilii od dialogu Jezusa z Piotrem, który wybrzmiał w Ewangelii dnia, generał salwatorianów zaznaczył, ów krótki i istotny dialog miłości między Jezusem i tym, którego Jezus powołuje, dialog który stoi u podstaw powołania kapłańskiego, a także zakonnego, powinien trwać przez życie. Kaznodzieja przypomniał również, że z wyznaniem miłości złożonym przez Piotra Chrystus związał polecenie, aby ten pasł owieczki Pana.

 

„Ten pierwszy z Apostołów nie pisał tak głęboko i teologicznie jak św. Jan Apostoł; nie rozprzestrzenił też Dobrej Nowiny po świecie jak św. Paweł. Otrzymał jednak coś bardzo zobowiązującego i pierwszoplanowego, ważną misję prowadzenia i troski o Chrystusową Trzodę, Kościół Święty” – mówił kaznodzieja, a odnosząc tę obserwację do życia słuchających homilii uczestników Szkoły Wychowawców stwierdził: „Nie każdy z nas może wejść na szczyty myśli teologicznej czy kontemplacji, nie każdy z nas może głosić Chrystusa na przysłowiowych ‘krańcach ziemi’, ale każdy z nas może i powinien troszczyć się o trzodę powierzoną nam przez Jezusa. Wam, Drodzy Wychowawcy, Chrystus powierzył lub powierzy opiekę nad niewielką - w porównaniu do wielkości całego Ludu Bożego - trzódką, która została powołana do kapłaństwa lub życia zakonnego. Idąc dalej za tym porównaniem można powiedzieć, że przyszłe życie owiec tej małej trzódki w dużej mierze zależy od dobrego i odpowiedzialnego spełnienia Waszej, jakże  ważnej misji”.

 

Gość z Rzymu przywołał również w swej refleksji osobę założyciela salwatorianów i jego troskę o formację wychowanków założonego przez siebie zgromadzenia oraz o domy formacyjne, które są przyszłością zgromadzenia. Reflektując nad formacyjną posługą sługi Bożego Franciszka Marii od Krzyża Jordana ksiądz generał zaakcentował troskę ojca Jordana o to, by wychowankowie całe swoje życie orientowali na Osobie Jezusa. Kaznodzieja z mocą podkreślił, że „tylko ta osobista więź z Chrystusem dawała gwarancję przetrwania w tym [ówczesnym] zlaicyzowanym świecie. Podobne czasy mamy teraz. Jedyną drogą do pokonania tego ducha świeckiego i mierności, która się wkradła w życie kapłańskie i zakonne, jest radykalizm w naśladowaniu Jezusa”. Podkreślił również indywidualny charakter posługi formacyjnej przywołując praktykę comiesięcznych osobistych rozmów z wychowankami realizowaną przez założyciela salwatorianów.

 

Uroczystą Eucharystię wieńczącą pierwszy rok formacji w Szkole Wychowawców przełożony generalny salwatorianów sprawował w mocno zniszczonym i nasyconym potem pierwszych salwatoriańskich misjonarzy, apostołów północno-wschodnich Indii, ornacie przywiezionym z wioski Laitkynsew, niedaleko Himalajów. Tłumacząc ten symboliczny gest, podkreślający uniwersalizm salwatoriańskiego charyzmatu, ks. Andrzej Urbański SDS, który sam długie lata pełnił posługę misyjną na kontynencie afrykańskim, mówił do zgromadzonych formatorów diecezjalnych i zakonnych: „Przywiozłem ten ornat, aby Was zachęcić do napełniania duchem misyjnym Waszych wychowanków, bo Kościół jest ze swej natury misyjny i polski Kościół spełniał szczególnie w ostatnich 30 latach wielką rolę misyjną w świecie i nadal może ją spełniać. Idea misyjna jest nadal źródłem wielu powołań i wytrwania w nich”.

 

Przełożony generalny salwatorianów wyraził radość, iż w doświadczeniu Szkoły Wychowawców mogą brać udział razem wychowawcy ze środowisk diecezjalnych i zakonnych. „Ojciec Jordan podkreślał ducha uniwersalizmu, misyjności i dyspozycyjności ('wszyscy', 'wszędzie', 'wszystkim'). Uniwersalizm Jordana odnosił się do wszystkich ludzi i gdyby dzisiaj był tutaj z nami na pewno bardzo by się ucieszył, że na kursie formatorów jest grupa wychowawców diecezjalnych obok grupy wychowawców zakonnych. Wszyscy bowiem jesteśmy wezwani do wypełnienia misji zbawczej Kościoła, bo jesteśmy jego członkami”. Gratulując uczestnikom Szkoły zakończenia pierwszego roku, życząc dobrego odpoczynku i błogosławieństwa Bożego na drugi rok kursu, podziękował również dyrektorowi i całemu zespołowi Centrum Formacji Duchowej za organizowanie i prowadzenie tej inicjatywy.

 

Ks. Piotr Szyrszeń SDS

www.cfd.sds.pl

 

 

- - - - - - - - R E K L A M A - - - - - - - -

 

Kraków, Szkoła Wiary.

Kraków, półmetek Szkoły Wychowawców Seminaryjnych 2009-2011

Święcenia u krakowskich Kapucynów

W trosce o autentyczne życie duchowe Drugi w 2010 r. Zeszyt Formacji Duchowej

Polanica, spotkanie prowincjałów Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi


O serwisie | Kontakt
バッグはファッションを愛し、ファッションと贅沢の世界に足を踏み入れる女の子の多くです。カウンターに多くの赤ちゃん、まばゆいばかりの美しさのパッケージを見るには、割引が非常に強力であるとき、彼は発見プロセスの間に、特に好きではなかった発見後買い戻すために、自分自身を少し小遣いを制御することができない、混乱に始まりました。ただ、各ブランドのパッケージのデザインはそんなに豪華な赤ちゃんの世界に入って、新しい、限定版の打ち上げが行われている、どのような最初のエントリーだけバッグに最適なパッケージモデルの種類について? 今回は、ブランドの人気、実用性、古典的なレベル、カウンター価格などのさまざまな次元を総合的に評価し、各ブランドのベストパッケージを最初のビッグネームパッケージにすることをお勧めします。
  • ブランド携帯ケース
  • グッチiphoneケース
  • シャネルiphoneケース
  • エルメスiphoneケース
  • ルイヴィトンiphoneケース
  • ルイヴィトンのバッグは、小さなパッケージの世界のネットと言えるでしょうが、基本的には1つで、カウンターも在庫切れです。ラインを知っている "3つで1"、美しい、費用対効果の高いと実用的なバッグのコレクションと呼ばれ、内部のカードのパッケージ、コインケース、あなたは間違いがある!それは3つの袋を買うためのお金のパッケージを支払うことです。さらに、袋の外側のチェーンは取り外し可能であり、ハンドバッグ、すなわち4つのパックとして使用することができる。通常の財布を使用して簡単に旅行のためのトリプル絶対に不可欠なツール、愛していない、重すぎる大きすぎる大きな袋、これは完璧なソリューションです。