Notice: Use of undefined constant d - assumed 'd' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 16
Zakon.pl - Sesja formacyjna abpa Piero Marini w krakowskim CFD
Notice: Use of undefined constant ses_top - assumed 'ses_top' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 89

Notice: Undefined variable: _SESSION in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 89

Notice: Use of undefined constant t - assumed 't' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 91

Notice: Undefined index: t in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 91

Notice: Use of undefined constant ses_top - assumed 'ses_top' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 93

Notice: Use of undefined constant flash_woj - assumed 'flash_woj' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/relacje.php on line 2

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coolfunkcje/main.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 30

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 31

Notice: Undefined offset: 8 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 82

Notice: Undefined offset: 9 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 83

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 86

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 89

Notice: Undefined property: Coolfocus::$id_relacja in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 116

Notice: Undefined property: Coolfocus::$id in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 128

Notice: Undefined variable: powiazanie_ok in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 135

Notice: Undefined variable: zwroc in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 140

Notice: Undefined variable: srodek in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/relacje.php on line 64

Notice: Use of undefined constant q_di - assumed 'q_di' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 2

Notice: Undefined index: q_di in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 2

Notice: Undefined variable: zwroc in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coolfunkcje/main.php on line 173

Notice: Undefined index: q_da in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 55

Notice: Use of undefined constant s - assumed 's' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 15

Notice: Use of undefined constant sa - assumed 'sa' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 16

Notice: Undefined index: sa in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 16

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 43

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 43

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 44

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 44

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 45

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 45

Notice: Undefined variable: spis_r in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 21

Notice: Undefined variable: kategorie in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 36

Notice: Undefined variable: prawa in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 36
zakon.pl

 powrt
Sesja formacyjna abpa Piero Marini w krakowskim CFD
zakon: Salwatorianie, SDS
zobacz info o zakonie | zobacz zapowiedzi dot. tego zakonu

Abp Piero Marini o Janie Pawle II: “Pasterz bliski”

W dniach 4-6 marca 2011 r. w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie odbyła  się sesja formacyjna pt. „Jak celebrować Misterium Eucharystii?”. Spotkanie prowadził arcybiskup Piero Marini, przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, długoletni Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych i jeden z najbliższych współpracowników Sługi Bożego Jana Pawła II.

W czasie spotkania zorganizowanego w domu rekolekcyjnym salwatorianów w Krakowie prowadzący je podzielił się również osobistym doświadczeniem spotkań ze Sługą Bożym Janem Pawłem II. W piątkowych i sobotnich konferencjach dotyczących przeżywania i celebrowania Sakramentu Miłości raz po raz odwoływał się do osobistych wspomnień związanych z osobą Sługi Bożego. W niedzielne przedpołudnie natomast mistrz ceremonii liturgicznych, który okrążył świat z Papieżem, poświęcił więcej czasu na dzielenie się doświadczeniem relacji z Janem Pawłem II w kontekście bliskiej Jego beatyfikacji.

Arcybiskup Marini zwrócił uwagę, że w osobie Jana Pawła II mamy do czynienia z “papieżem rekordów” (np. liczba celebracji w Rzymie i w różnych częściach świata, tłumy uczestników tychże celebracji lub audiencji, liczba świętych i błogosławionych wyniesionych na ołtarze, liczba wydanych dokumentów i wygłoszonych przemówień czy wreszcie miliony uczestników uroczystości Jego pogrzebu). Niemniej jednak, z mocą podreślił, że Papież rodem z Polski zostanie ogłoszony błogosławionym nie ze względu na owe “rekordy”, ale dlatego, że w sposób nadzwyczajny przeżywał codzienność swojego życia. I jest zasadniczy wydźwięk Jego beatyfikacji.

Powracając do pierwszych myśli towarzyszących mu w momencie ogłoszenia daty beatyfikacji Jana Pawła II arcybiskup przedstawił zmarłego w opinii świętości biskupa Rzymu jako “Pasterza bliskiego”. Wyznał: “nie myślałem [wtedy] o błogosławionym nieosiągalnym i dalekim, lecz przeciwnie o świętym pasterzu bliskim całej wspólnocie chrześcijańskiej”, który jeszcze jako biskup krakowski, a potem od początku pontyfikatu starał się zbliżyć do wszystkich. “Z pewnością był to Papież, który spotkał i pozdrowił więcej osób niż jakikolwiek inny papież w historii Kościoła” – dodał.

Ceremoniarz, który niezwykle dyskretnie pełnił posługę u boku Jana Pawła II, podjął również wątek osobisty: “Był to pasterz bardzo bliski również dla mnie. Z Janem Pawłem II spędziłem prawie dwadzieścia lat mojego życia. Mogłem dzielić przynajmniej w części Jego działalność duszpasterską. Dzieliłem z Nim radości i bóle, nadzieje, trudy i zadowolenie. Ten papież dał mi możliwość uczestniczenia i dzielenia jego ducha misyjnego, jego miłości dla głoszenia Ewangelii, odwagi w obronie prawdy, odwagi w opowiedzeniu się po stronie słabych, ubogich i na rzecz pokoju. Nauczył mnie kochać ludzi każdej rasy i każdej kondycji, poszanowania wszystkich kultur, także tych uważanych za prymitywne i bez znaczenia”. Kontynuując swoje świadectwo długoletni mistrz papieskich ceremonii liturgicznych zaznaczył, że najbardziej związało go z Janem Pawłem II doświadczenie dzielonej z Nim, przeżywanej wielokrotnie obok obok Niego, z prostotą i wzruszeniem, liturgii, której pragnął Sobór Watykański II, razem z niezliczonymi wspólnotami w różnych częściach świata.

Towarzysz “wędrującego pasterza” zauważył, że Jan Paweł II jako pasterz Kościoła powszechnego chciał być fizycznie obecny w możliwie największej liczbie wspólnot eklezjalnych, by żaden zKościołów partykularnych nie mógł czuć się wyłączonym z łączności z biskupem Rzymu. Fizyczna obecność Papieża wśród różnych wspólnot była znakiem komunii dla całego Kościoła powszechnego. “Ciało papieża stało się znakiem komunii… – mówił abp Marini – …w czasie jego długiego pontyfikatu. To ciało, które nie tylko w czasie podróży apostolskich, ale w czasie choroby, jak również po śmierci nie przestało być znakiem komunii dla Kościoła powszechnego”.

Obecny przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, jako naoczny świadek sprawowania Eucharystii przez Jana Pawła II, przyznał, że Papież był mistykiem, to znaczy kimś, kto celebrował Misterium, kto wierzył w to, co sprawuje. Mistrz papieskich ceremonii liturgicznych wspominał: “Pamiętam zakrystię bazyliki św. Piotra i wiele zakrystii kościołów rozproszonych po świecie, które stały się miejscami modlitwy Papieża przed i po celebracji”. Ta sama zakrystia bazyliki św. Piotra była również miejscem przygotowania liturgii: “To był człowiek, który lubił śpiewać. Tyle razy w zakrystii bazyliki św. Piotra tworzyliśmy duet, bo papież chciał przygotować prefację po łacinie…”. Włoski ceremoniarz opowiadał też o pragnieniu Papieża wyrażania siebie i swojej relacji do Boga i ludzi poprzez gesty, choćby o pragnieniu podeszłego w latach biskupa Rzymu, by wykonać gest leżenia krzyżem w czasie wielkopiątkowej liturgii, choć siły już Mu na to nie pozwalały.

Arcybiskup Marini, zachęcony pytaniem kogoś z uczestników spotkania, podzielił się również doświadczeniem swojego pożegnania z Janem Pawłem II na łożu śmierci, w przeddzień Jego przejścia z tego świata do domu Ojca. “Jedyna rzecz, jaką powiedziałem Papieżowi to słowa: ‘Módl się za mnie i módl się za Kościół’” – wyznał dodając, że w pamięci pozosytanie mu dokonujący się w milczeniu gest uściśnięcia ręki: “Papież nie mógł mówić, patrzył jedynie na mnie. Jedynym sposobem, by mnie pozdrowić, był gest ręki. Chwyciłem Go za rękę. Poczułem, że Papież ścisnął moją rękę i tak pozostaliśmy nie wiem, ile czasu”. Kończąc dodał: “Pamiętam tę rękę. Mam nadzieję, że nadal trzyma mnie za rękę”.

W weekendowej sesji rekolekcyjnej na temat Eucharystii prowadzonej w Krakowie przez abpa Piero Marini uczestniczyło 260 osób, w tym ponad 50 kapłanów i liczna grupa alumnów seminariów duchownych. Więcej informacji na temat tego i innych spotkań orgazoniwanych w krakowskim Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów na stronie internetowej www.cfd.sds.pl.

ks. Piotr Szyrszeń SDS
duszpasterz CFD

 

 

- - - - - - - - R E K L A M A - - - - - - - -

 

W Wadowicach zakończyła obrady kapituła krakowskiego Karmelu Terezjańskiego

Sesja formacyjna abpa Piero Marini w krakowskim CFD

Nowy przełożony generalny Księży Pallotynów

Kraków CFD - inauguracja w Szkole Wychowawców WSD.

Lwów, Międzynarodowy Kongres Młodzieży Redemptorystowskiej


O serwisie | Kontakt
バッグはファッションを愛し、ファッションと贅沢の世界に足を踏み入れる女の子の多くです。カウンターに多くの赤ちゃん、まばゆいばかりの美しさのパッケージを見るには、割引が非常に強力であるとき、彼は発見プロセスの間に、特に好きではなかった発見後買い戻すために、自分自身を少し小遣いを制御することができない、混乱に始まりました。ただ、各ブランドのパッケージのデザインはそんなに豪華な赤ちゃんの世界に入って、新しい、限定版の打ち上げが行われている、どのような最初のエントリーだけバッグに最適なパッケージモデルの種類について? 今回は、ブランドの人気、実用性、古典的なレベル、カウンター価格などのさまざまな次元を総合的に評価し、各ブランドのベストパッケージを最初のビッグネームパッケージにすることをお勧めします。
  • ブランド携帯ケース
  • グッチiphoneケース
  • シャネルiphoneケース
  • エルメスiphoneケース
  • ルイヴィトンiphoneケース
  • ルイヴィトンのバッグは、小さなパッケージの世界のネットと言えるでしょうが、基本的には1つで、カウンターも在庫切れです。ラインを知っている "3つで1"、美しい、費用対効果の高いと実用的なバッグのコレクションと呼ばれ、内部のカードのパッケージ、コインケース、あなたは間違いがある!それは3つの袋を買うためのお金のパッケージを支払うことです。さらに、袋の外側のチェーンは取り外し可能であり、ハンドバッグ、すなわち4つのパックとして使用することができる。通常の財布を使用して簡単に旅行のためのトリプル絶対に不可欠なツール、愛していない、重すぎる大きすぎる大きな袋、これは完璧なソリューションです。