Notice: Use of undefined constant d - assumed 'd' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 16
Zakon.pl - Zakończyła się kolejna edycja (lata 2009-2011) Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych
Notice: Use of undefined constant ses_top - assumed 'ses_top' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 89

Notice: Undefined variable: _SESSION in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 89

Notice: Use of undefined constant t - assumed 't' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 91

Notice: Undefined index: t in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 91

Notice: Use of undefined constant ses_top - assumed 'ses_top' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 93

Notice: Use of undefined constant flash_woj - assumed 'flash_woj' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/relacje.php on line 2

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coolfunkcje/main.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 30

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 31

Notice: Undefined offset: 8 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 82

Notice: Undefined offset: 9 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 83

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 86

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 89

Notice: Undefined property: Coolfocus::$id_relacja in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 116

Notice: Undefined property: Coolfocus::$id in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 128

Notice: Undefined variable: powiazanie_ok in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 135

Notice: Undefined variable: zwroc in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 140

Notice: Undefined variable: srodek in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/relacje.php on line 64

Notice: Use of undefined constant q_di - assumed 'q_di' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 2

Notice: Undefined index: q_di in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 2

Notice: Undefined variable: zwroc in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coolfunkcje/main.php on line 173

Notice: Undefined index: q_da in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 55

Notice: Use of undefined constant s - assumed 's' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 15

Notice: Use of undefined constant sa - assumed 'sa' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 16

Notice: Undefined index: sa in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 16

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 43

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 43

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 44

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 44

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 45

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 45

Notice: Undefined variable: spis_r in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 21

Notice: Undefined variable: kategorie in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 36

Notice: Undefined variable: prawa in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 36
zakon.pl

 powrt
Zakończyła się kolejna edycja (lata 2009-2011) Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych
zakon: Salwatorianie, SDS
zobacz info o zakonie | zobacz zapowiedzi dot. tego zakonu

Bp Jan Szkodoń do wychowawców seminaryjnych:

Przywrócić należne miejsce słowu Bożemu i formacji ludzkiej

Zakończyła się kolejna edycja (lata 2009-2011) Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych organizowanej w salwatoriańskim Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. W uroczystym zakończeniu dwuletniej formacji wziął udział bp Jan Szkodoń, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej i członek Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa, sprawującej patronat nad inicjatywą. W czasie Eucharystii, w piątek 20 maja 2011 r., biskup wygłosił również homilię. Zwrócił uwagę na znaczenie formacji ludzkiej w przygotowaniu do kapłaństwa i w przeżywaniu kapłaństwa oraz na konieczność postawienia Słowa Bożego w centrum doświadczenia formacyjnego, by Słowo Boże znalazło należne mu miejsce.

Ewangeliczną nicią przewodnią homilii wygłoszonej przez biskupa pomocniczego z Krakowa były słowa Jezusa: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. Hierarcha przypomniał, że Jezus jest drogą do Ojca dla każdego z wychowawców i dla tych, którym chcą pomagać na drodze powołania, ale również jest drogą do bliźniego. Jezus działa w sercach wychowanków i to jeszcze zanim formator podejmie jakiekolwiek działania względem nich; zanim formator pomyśli, pomodli się, powie słowo czy podejmie decyzję względem wychowanka, Jezus już przygotowuje jego serce . Jezus nie tylko przygotowuje braciom miejsce w niebie, w domu Ojca, ale przygotowuje serca braci na przyjęcie Bożej łaski. Sygnalizując prawdę, że Jezus jest drogą każdego człowieka do jego własnego serca biskup wyraził przekonanie, że dwa lata formacji w Szkole Wychowawców pomogły jej uczestnikom na nowo odnaleźć sens i cel swojego powołania.

Uczestniczący w zakończeniu dwuletniej formacji przedstawiciel polskiego episkopatu wielokrotnie nawiązywał do życia i posługi błogosławionego Jana Pawła II. Przywołując zachętę papieża Polaka wypowiedzianą w dniu inauguracji pontyfikatu: „Nie lękajcie się!” mówił do formatorów diecezjalnych i zakonnych: „Owo „nie lękajcie się” jest i warunkiem i owocem. Jest warunkiem, bo trzeba się nie lękać, aby otworzyć się i wciąż na nowo otwierać się na Chrystusa, by w każdej sytuacji otwierać drzwi swego serca dla Pana Jezusa. Jest również owocem, bo kiedy otworzymy swoje serce Jezusowi, wtedy rodzi się w nas nowa odwaga, nowa ufność. „Nie lękajcie się!”. Jako formatorzy, drodzy bracia, wiecie, ile dziś w młodym człowieku lęku. Iluż się wycofuje: wycofują się kandydaci do kapłaństwa, wycofują się kandydaci do ślubów zakonnych. Podobne zjawiska widzimy u kandydatów do małżeństwa i życia rodzinnego”.

Hierarcha, będący członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa, sprawującej patronat na prowadzoną w salwatoriańskim Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, podkreślił również znaczenie formacji ludzkiej w formacji do kapłaństwa i wymiaru ludzkiego w przeżywaniu kapłaństwa: „Jan Paweł II tak wielką wagę przywiązywał do formacji ludzkiej, która jest ogromnie ważna w każdym powołaniu. Jan Paweł II z mocą podkreślał znaczenie ludzkiej formacji w powołaniu do kapłaństwa i w kapłaństwie. Wiemy, że «gratia suponit naturam». Tyle razy słyszeliśmy, że «łaska buduje na naturze», tymczasem w praktyce nieraz ta prawda jakby schodziła na margines. Zawsze mówiono: «najpierw bądź człowiekiem, potem chrześcijaninem, wreszcie kapłanem!». Formacja ludzka jest również zadaniem w wymiarze duszpasterskim. Tyle razy słyszymy: «ten ksiądz jest taki ludzki!». Owa humanitas jest niezwykle ważna w formacji, w tym, czym sami żyjemy i co chcemy przybliżyć naszym braciom”.

Przywołując słowa zawołania biskupiego Jana Pawła II „Totus Tuus”, kóre wyrażały również dyspozycyjność Karola Wojtyły, by pójść za Panem i Jego słowem, biskup pomocniczy z Krakowa podkreślił rolę modlitwy Słowem Bożym w formacji proponowanej w Szkole Wychowawców WSD: „Tak wielką wagę przywiązuje formacja w tym studium do Bożego Słowa. W pewnym sensie to studium wyprzedziło to wszystko, co napisał Benedykt XVI w ostatnim dokumencie o Słowie Bożym, w adhortacji apostolskiej ‘Verbum Domini’”. Zauważając pewne braki w tym względzie zachęcał: „Wydaje się, że naszemu duszpasterstwu, ale również naszej formacji do kapłaństwa, jakby tej ważnej części brakowało, jakby czegoś brakowało, jakby brakowało tego właśnie mocnego akcentu na Słowo Boże. Stąd ważnym jest wspomaganie innych, by słowo Boże znalazło należne mu miejsce”.

Biskup Szkodoń nawiązał w homilii również do aktu oddania Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w szczególną opiekę Janowi Pawłowi II oraz do obrzędu błogosławieństwa obrazu błogosławionego Papieża, który miał zwieńczyć uroczyste zakończenie edycji 2009-2011 Szkoły. Bazując na fragmentach homilii Benedykta XVI z Mszy św. beatyfikacyjnej z 1 maja br. biskup zwrócił uwagę na cztery akcenty, które winny stać się częścią duchowego programu wzrastania uczestników kończącej się Szkoły Wychowawców, ale również w przyszłej pracy samej Szkoły. Są nimi: odwaga apostolska, modlitwa, cierpienie i pokora. Homilię zakończył biskup życzeniem, by Jan Paweł II błogosławił aktualnym i przyszłym uczestnikom inicjatywy formacyjnej w krakowskim CFD, przybywającym również z daleka (wśród uczestników bieżącej edycji Szkoły byli również duchowni pracujący na Białorusi, w Czechach i na Słowacji, w Chorwacji i Rosji), by Szkoła Wychowawców przynosiła owoce.

--------------------

W Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie przeprowadzono dotąd cztery edycje Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych: 2001-2002, 2004-2005, 2007-2009 i 2009-2011 (dwie wcześniejsze edycje tej inicjatywy zorganizowano w myślą ojcach duchownych oraz wychowawcach zewnętrznych – w Konstancinie-Jeziornej oraz w Sulejówku). We wrześniu 2011 r. zajęcia w Krakowie rozpocznie kolejna dwuletnia edycja Szkoły.

Inicjatywa jest organizowana pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa, co podkreślała obecność członków tej Komisji również w trakcie bieżącej edycji 2009-2011. Abp Damian Zimoń, metropolita katowicki, uczestniczył w inauguracji (14 IX 2009), a bp Jan Szkodoń z Krakowa w uroczystym zakończeniu Szkoły (20 V 2011). Z uczestnikami dwuletniej formacji spotkali się również inni hierarchowie: bp Edward Dajczak, biskup koszalińsko-kołobrzeski (3-4 III 2010), bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski (6 IX 2010).

Na okoliczność rozpoczęcia w CFD w Krakowie czwartej edycji Szkoły prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, kard. Zenon Grocholewski, przesłał na ręce dyrektora ks. Krzysztofa Wonsa SDS list, w którym wyraził radość „z tej niezwykle cennej inicjatywy, zmierzającej do zagwarantowania Seminariom w Polsce i w krajach Europy Wschodniej odpowiedniej liczby dobrze przygotowanych wychowawców”. Życzenia i błogosławieństwo przekazał również kard. Stanisław Dziwisz, który przewodzi Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa.

Szkoła Wychowawców Seminaryjnych prowadzona w domu rekolekcyjnym Polskiej Prowincji Salwatorianów jest przestrzenią owocnego spotkania duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Tę rzeczywistość podkreślił ks. Andrzej Urbański SDS, przełożony generalny salwatorianów, stając pośród uczestników tej inicjatywy na półmetku bieżącej edycji (21 V 2010).

 

 

- - - - - - - - R E K L A M A - - - - - - - -

 

Portal kaznodziejski redemptorystów

Setne urodziny S. Gabrieli Sporniak CSSMA

Nowy generał zmartwychwstańców

Zakończenie Szkoły Formatorek Zakonnych w Trzebini

Zakończyła się kolejna edycja (lata 2009-2011) Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych


O serwisie | Kontakt
バッグはファッションを愛し、ファッションと贅沢の世界に足を踏み入れる女の子の多くです。カウンターに多くの赤ちゃん、まばゆいばかりの美しさのパッケージを見るには、割引が非常に強力であるとき、彼は発見プロセスの間に、特に好きではなかった発見後買い戻すために、自分自身を少し小遣いを制御することができない、混乱に始まりました。ただ、各ブランドのパッケージのデザインはそんなに豪華な赤ちゃんの世界に入って、新しい、限定版の打ち上げが行われている、どのような最初のエントリーだけバッグに最適なパッケージモデルの種類について? 今回は、ブランドの人気、実用性、古典的なレベル、カウンター価格などのさまざまな次元を総合的に評価し、各ブランドのベストパッケージを最初のビッグネームパッケージにすることをお勧めします。
  • ブランド携帯ケース
  • グッチiphoneケース
  • シャネルiphoneケース
  • エルメスiphoneケース
  • ルイヴィトンiphoneケース
  • ルイヴィトンのバッグは、小さなパッケージの世界のネットと言えるでしょうが、基本的には1つで、カウンターも在庫切れです。ラインを知っている "3つで1"、美しい、費用対効果の高いと実用的なバッグのコレクションと呼ばれ、内部のカードのパッケージ、コインケース、あなたは間違いがある!それは3つの袋を買うためのお金のパッケージを支払うことです。さらに、袋の外側のチェーンは取り外し可能であり、ハンドバッグ、すなわち4つのパックとして使用することができる。通常の財布を使用して簡単に旅行のためのトリプル絶対に不可欠なツール、愛していない、重すぎる大きすぎる大きな袋、これは完璧なソリューションです。