zakon.pl

 powrt
Kanonicy Regularni, CRL
zobacz zapowiedzi dot. tego zakonu

Dane teledresowe | Historia | Zaoyciel

WIZYTATOR
31-059 Kraków; ul. Bożego Ciała 26
tel. fax. (0-12) 430 6007
wizytator@kanonicy.pl

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Magister Kleryków i Nowicjuszy
31-059 Kraków; ul. Bożego Ciała 26
tel. (0-12) 430 6016
www.seminarium.kanonicy.pl   magister@kanonicy.pl

DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ
31-059 Kraków; ul. Bożego Ciała 26
tel. (0-12) 431 2773,
promotor@kanonicy.pl  skype: kanonicy

www.kanonicy.pl


 

 

- - - - - - - - R E K L A M A - - - - - - - -

 

III Sesja XV Kapituły Prowincjalnej Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.

Włocławek, instalacja relikwii bł. Jana Pawła II

Bracia Pocieszyciele rozpoczęli „Rok Łaski od Pana” - Jubileusz 90 lecia.

Trzebinia, inauguracja trzeciej edycji Roku Odnowy Duchowej

Trzebinia, inauguracja dwuletniej Szkoły Formatorek Zakonnych 2011/2013


O serwisie | Kontakt