zakon.pl

 powrót
Franciszkanki Misjonarki Maryi, FMM
zobacz zapowiedzi dot. tego zakonu

Dane teledresowe | Historia | Założyciel

Helena de Chappotin
Maria od Męki Pańskiej

            Maria od Męki Pańskiej (Helena de Chappotin) urodziła się 21 maja 1839 r. w Nantes, we Francji, w arystokratycznej rodzinie mocno związanej z Kościołem i jego głową, wspierającej papieża w momentach szczególnie trudnych dla Państwa Kościelnego. Solidna formacja duchowa, którą zawdzięczała rodzinie i Ojcom Jezuitom w Nantes, pozwoliła jej odkryć powołanie zakonne, na które odpowiedziała wstępując pod koniec 1860 r. do sióstr Klarysek w rodzinnym mieście. Kilkutygodniowy pobyt u Klarysek wyrył na jej życiu niezatartą pieczęć. Została tam wezwana by ofiarować swoje życie za papieża w okresie bardzo bolesnym dla Państwa Kościelnego. Ta szczególna konsekracja dokonała się w momencie, gdy jej kuzyni i znajomi udali się do Rzymu, by wzmocnić Korpus francuski i gdy po bitwie pod Castelfidardo Wiktor Emmanuel I zajął 2/3 terytorium Państwa Kościelnego. Wizja u Klarysek i towarzysząca jej konsekracja były powodem, że Helena rozchorowała się i musiała opuścić Klaryski. By jednak zrealizować powołanie zakonne w 1864 r. wstępuje do Zgromadzenia Sióstr Maryi Wynagrodzicielki. Podczas obłóczyn otrzymuje imię Marii od  Męki Pańskiej i jako nowicjuszka zostaje wysłana w 1865 r. przez swoje młode, bo liczące 8 lat Zgromadzenie do Indii. Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych Maria od Męki Pańskiej została przełożoną domu w Tuticorin a w rok później Przełożoną Prowincjalną Madury. Sytuacja Zgromadzenia Sióstr Maryi Wynagrodzicielki w Indiach była bardzo trudna. Zgromadzenie to miało charakter wybitnie kontemplacyjny, a warunki misyjne zmuszały do życia czynnego. W takiej sytuacji najbardziej ucierpiało życie wspólnotowe niezbędne dla owocności misji. Maria od Męki Pańskiej będąc Przełożoną Prowincjalną od samego początku położyła nacisk na formację powierzonych jej wspólnot, co zaowocowało rozkwitem prowadzonych dzieł. W 1875 r. na prośbę Wikariusza Apostolskiego Coimbatur, Maria od Męki Pańskiej udała się do Ootacamund, by założyć tam nową fundację. Podczas jej nieobecności sytuacja sióstr w Madurze bardzo się pogorszyła doprowadzając do tego, że 20 sióstr opuściło Zgromadzenie Maryi Wynagrodzicielki. Wszystkie zgromadziły się w Ootacamund wokół Marii od Męki Pańskiej i pod patronatem biskupa Bardou powstało nowe Zgromadzenie Misjonarek Maryi. Dnia 21 listopada 1876 r. Maria od Męki Pańskiej z trzema innymi siostrami opuściła Indie, by w Rzymie prosić papieża Piusa IX o zatwierdzenie nowego Zgromadzenia. Dokonało się to 6 stycznia 1877 r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Nazwa Franciszkanki została dodana gdy młode Zgromadzenie postanowiło żyć w oparciu o regułę III Zakonu św. Franciszka z Asyżu, do którego wstąpiła Maria od Męki Pańskiej i wszystkie jej siostry.                                                                      

Od samego początku Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi miało charakter uniwersalny przejawiający się w zakładaniu międzynarodowych wspólnot, by były one same z siebie ewangelizujące. Pierwsze Konstytucje Zgromadzenia mówiły, że siostry osiedlą się według pragnienia Stolicy Apostolskiej w misjach zagranicznych najbardziej niebezpiecznych i oddalonych, bez specjalizacji działań apostolskich. Siostry mają podejmować zaangażowania odpowiadające na znaki czasu i potrzeby społeczności, w których żyją. „Franciszkanki Misjonarki Maryi – pisze Założycielka- mamy jeden kraj- cały świat do nas należy. Naszą polityką jest miłość i tak jak miłość jest powszechna, nie możemy o nikim zapomnieć i nikogo wykluczyć”.

Obecnie Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi liczące prawie 8000 sióstr posiada swoje placówki w 76 krajach świata na wszystkich kontynentach. Międzynarodowe wspólnoty gromadzą siostry z 76 narodowości.

Wrażliwe na aktualne potrzeby i nowe wyzwania Kościoła powszechnego siostry usiłują zaszczepiać orędzie ewangeliczne w różne kultury i mentalności. Bezpośrednią ewangelizacją obejmują dzieci, młodzież, dorosłych. Zajmują się formacją katechetów świeckich i odpowiedzialnych za wspólnoty kościelne, przygotowują katechumenów do przyjęcia chrztu, włączają się w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, prowadzą działalność oświatową-wychowawczą, pracują w służbie zdrowia, z dziećmi specjalnej troski, pielęgnują trędowatych, starają się iść do najbiedniejszych a szczególnie pracują na rzecz promocji kobiety. Centrum życia Franciszkanek Misjonarek Maryi stanowi Eucharystia oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Tu znajduje się źródło siły i misjonarskiego dynamizmu. Maryja jest dla nas niedościgłym wzorem w naszej misji, by dawać światu Jezusa.                

Do Polski siostry przybyły w 1922 r. z Odessy. Pierwszy dom został założony w Łabuniach. Dziś (2007 r.) prowincja Polska-Ukraina liczy 18 wspólnot, które odpowiadają na wezwania Kościoła i społeczności, w których żyją. Każdego roku młode siostry wyjeżdżają do różnych krajów świata, by odpowiedzieć na wezwanie misji „ad gentes”. Poza granicami Kraju pracuje ponad sto sióstr  Polek.


 

 

- - - - - - - - R E K L A M A - - - - - - - -

 

III Sesja XV Kapituły Prowincjalnej Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.

Włocławek, instalacja relikwii bł. Jana Pawła II

Bracia Pocieszyciele rozpoczęli „Rok Łaski od Pana” - Jubileusz 90 lecia.

Trzebinia, inauguracja trzeciej edycji Roku Odnowy Duchowej

Trzebinia, inauguracja dwuletniej Szkoły Formatorek Zakonnych 2011/2013


O serwisie | Kontakt