zakon.pl

 powrót
Misjonarki Afryki (Siostry Białe)
zobacz zapowiedzi dot. tego zakonu

Dane teledresowe | Historia | Założyciel

20-813 Lublin; ul. Powstańców ¦l±skich 30-32
tel. (0-81) 533 3157
e-mail: msola1@wp.pl    www.siostrybiale.org

                


 

 

- - - - - - - - R E K L A M A - - - - - - - -

 

W Wadowicach zakończyła obrady kapituła krakowskiego Karmelu Terezjańskiego

Sesja formacyjna abpa Piero Marini w krakowskim CFD

Nowy przełożony generalny Księży Pallotynów

Kraków CFD - inauguracja w Szkole Wychowawców WSD.

Lwów, Międzynarodowy Kongres Młodzieży Redemptorystowskiej


O serwisie | Kontakt