Notice: Use of undefined constant d - assumed 'd' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 16
Zakon.pl - Rekolekcje Lectio Divina w krakowskim CFD w 2011 roku
Notice: Use of undefined constant ses_top - assumed 'ses_top' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 89

Notice: Undefined variable: _SESSION in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 89

Notice: Use of undefined constant t - assumed 't' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 91

Notice: Undefined index: t in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 91

Notice: Use of undefined constant ses_top - assumed 'ses_top' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 93

Notice: Use of undefined constant q_wo - assumed 'q_wo' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 3

Notice: Undefined index: q_wo in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 3

Notice: Use of undefined constant q_di - assumed 'q_di' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 12

Notice: Undefined index: q_di in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 12

Notice: Use of undefined constant q_da - assumed 'q_da' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 21

Notice: Undefined index: q_da in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 21

Notice: Use of undefined constant q_za - assumed 'q_za' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 28

Notice: Undefined index: q_za in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 28

Notice: Use of undefined constant q_q - assumed 'q_q' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 39

Notice: Undefined index: q_q in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 39

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coolfunkcje/main.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 39

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 40

Notice: Undefined offset: 8 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 82

Notice: Undefined offset: 9 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 83

Notice: Undefined property: Coolfocus::$id_zapowiedz in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 116

Notice: Undefined property: Coolfocus::$id in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 128

Notice: Undefined variable: powiazanie_ok in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 135

Notice: Undefined variable: zwroc in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 140

Notice: Undefined variable: srodek in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 144

Notice: Use of undefined constant q_di - assumed 'q_di' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 2

Notice: Undefined index: q_di in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 2

Notice: Undefined variable: zwroc in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coolfunkcje/main.php on line 173

Notice: Undefined index: q_da in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 55

Notice: Use of undefined constant s - assumed 's' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 15

Notice: Use of undefined constant sa - assumed 'sa' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 16

Notice: Undefined index: sa in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 16

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 43

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 43

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 44

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 44

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 45

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 45

Notice: Undefined variable: spis_r in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 21

Notice: Undefined variable: kategorie in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 36

Notice: Undefined variable: prawa in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 36
zakon.pl

 powrt
Rekolekcje Lectio Divina w krakowskim CFD w 2011 roku
zakon: Salwatorianie, SDS
zobacz info o zakonie | zobacz zapowiedzi dot. tego zakonu

Rekolekcje lectio divina, za wyjątkiem turnusów organizowanych w ramach Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych, przeżywane są w grupie "mieszanej": osoby świeckie, konsekrowane i duchowni. W siedmiu seriach ośmiodniowych rekolekcji lectio divina zorganizowanych w 2010 roku w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie wzięło udział łącznie 590 osób.

--- --- --- --- ---

Rekolekcje Lectio Divina w CFD - ogólna charakterystyka

Cztery etapy modlitwy Słowem
Rekolekcje Lectio Divina prowadzone w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie oparte są na wielowiekowej praktyce modlitwy Słowem Bożym. Dynamika rekolekcji opiera się na czterech etapach modlitwy Słowem Bożym: lectio (czytanie) - meditatio (medytacja) - oratio (modlitwa) - contemplatio (kontemplacja), które stanowią cztery główne momenty rekolekcyjnego dnia.

Program rekolekcji w dynamice lectio divina przygotowywany został w Centrum Formacji Duchowej. Pragnieniem duszpasterzy Centrum jest rozpowszechniać go w Polsce i poza jej granicami, zwłaszcza w krajach Europy Wschodniej, zarówno w środowiskach osób świeckich jak i zakonnych i duchownych. Pomocnym materiałem są tutaj publikacje książkowe Krzysztofa Wonsa SDS: "Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem", "Powierzyć się Jezusowi. Rekolekcje ze św. Mateuszem", "Pogłębić wiarę w Jezusa. Rekolekcje ze św. Łukaszem", "Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem" (oraz nagrania tych czterech etapów rekolekcji) czy  "Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem".

Formacja rozłożona w czasie - cztery lata
Zasadnicza droga formacji obejmuje cztery etapy rekolekcji, odprawiane kolejno w corocznym odstępie czasu. Program oparty jest na egzegetycznej lekturze Ewangelii poczynionej przez kard. Carlo M. Martiniego: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Wprowadzenia do modlitwy Słowem zaczerpniętym z Ewangelii dla uczestników poszczególnych etapów zasadniczo dają członkowie ekipy CFD. Etap I z Ewangelią św. Marka prowadził Krzysztof Wons SDS, etap II z Ewangelią św. Mateusza - Joachim Stencel SDS, etap III z Ewangelią św. Łukasza - Piotr Szyrszeń SDS, natomiast etap IV z Ewangelią św. Jana - Ryszard Staniewicz SDS.

Etap tzw. pogłębienia
Rekolektantom, którzy przeżyli drogę modlitwy wspomnianych wyżej czterech etapów, w krakowskim domu formacyjnym proponuje się uczestnictwo w etapie tzw. pogłębienia. Do prowadzenia tego etapu zapraszani są rekolekcjoniści związani z Centrum Formacji Duchowej. W 2010 r. etap tzw. pogłębienia zaproponowano w Krakowie w terminach 5-13 sierpnia oraz 20-28 września. Rekolekcje prowadzili - ks. Piotr Ślęczka SDS, duszpasterz Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini („Uzdrowienia w Ewangelii według św. Łukasza”) oraz ks. Jakub Szcześniak, pełniący aktualnie posługę ojca duchownego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie („Mojżesz. Paschalna droga chrześcijanina”). Nową inicjatywą jest, że treści tegorocznych „pogłębień” są dostępne w formie nagrań. W formie książkowej są dostępne również konferencje Piotra Ślęczki SDS, które jako tzw. "pogłębienie" zaproponowano uczestnikom rekolekcji w dniach 24 kwietnia - 2 maja 2009 r.: „Historie powołań biblijnych. Rekolekcje według metody lectio divina”.

Kierownictwo duchowe w czasie rekolekcji
Rekolekcje lectio divina trwają osiem dni i przeżywane są w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu. Każdy rekolektant prowadzony jest indywidualnie przez kierownika duchowego w osobistym przeżywaniu i rozeznawaniu wyzwań płynących ze Słowa Bożego. Słowo Boże przemawia bowiem do każdego z osobna w sposób jedyny i niepowtarzalny. Dynamika rekolekcji uwzględnia tę "jedyność i niepowtarzalność", uwzględnia "tempo" i poziom zażyłości ze słowem Bożym, jaki posiada dana osoba. Kierownik duchowy towarzyszy rekolektantowi w indywidualnym procesie otwierania się na słowo Boże. Razem z rekolektantem modli się i wsłuchuje w słowo, w jego wezwania i poruszenia. W posługę towarzyszenia poprzez rozmowy indywidualne w czasie ośmiodniowych rekolekcji w Centrum Formacji Duchowej zaangażowane jest szerokie grono kierowników duchowych z różnych ośrodków formacyjnych. Duszpasterzy CFD w posłudze kierownictwa wspierają kapłani diecezjalni i zakonni, osoby zakonne i świeckie.

Przygotowanie do ośmiodniowych rekolekcji
Formą przygotowania do odprawienia ośmiodniowych rekolekcji może być uczestnictwo w organizowanych w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie sesjach formacyjnych w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym. Inną formą przygotowania są pięciodniowe rekolekcje lectio divina „Otwórz mnie na Słowo” organizowane w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini - www.cfdtrzebinia.sds.pl.

--- --- --- --- ---

Terminy rekolekcji Lectio Divina w CFD w Krakowie 2011www.cfd.sds.pl

• 7-15 lutego 2011 (etapy: I-IV)
• 21-29 marca 2011 (etapy: I-III i pogłębienie: Lectio divina z Janem Chrzcicielem)
• 30 czerwca - 8 lipca 2011 (etapy: I-III i pogłębienie: Lectio divina z Maryją)
• 2-10 sierpnia 2011 (etapy: I-IV)
• 24 września - 2 października 2011 (etapy: I-IV)

Terminy rekolekcji Lectio Divina w CFD w Trzebini 2011www.cfdtrzebinia.sds.pl

• 28 grudnia 2010 - 5 stycznia 2011 (etapy I-III i pogłębienie „Uzdrowienia w Ewangelii wg św. Łukasza)
• 30 czerwca - 8 lipca 2011 (etapy I-IV)
• 11-19 sierpnia 2011  (etapy I-III i pogłębienie „Tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”)
• 28 grudnia 2011 - 5 stycznia 2012 (etapy I-IV)

PSz

 

 

- - - - - - - - R E K L A M A - - - - - - - -

 

III Sesja XV Kapituły Prowincjalnej Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.

Włocławek, instalacja relikwii bł. Jana Pawła II

Bracia Pocieszyciele rozpoczęli „Rok Łaski od Pana” - Jubileusz 90 lecia.

Trzebinia, inauguracja trzeciej edycji Roku Odnowy Duchowej

Trzebinia, inauguracja dwuletniej Szkoły Formatorek Zakonnych 2011/2013


O serwisie | Kontakt
バッグはファッションを愛し、ファッションと贅沢の世界に足を踏み入れる女の子の多くです。カウンターに多くの赤ちゃん、まばゆいばかりの美しさのパッケージを見るには、割引が非常に強力であるとき、彼は発見プロセスの間に、特に好きではなかった発見後買い戻すために、自分自身を少し小遣いを制御することができない、混乱に始まりました。ただ、各ブランドのパッケージのデザインはそんなに豪華な赤ちゃんの世界に入って、新しい、限定版の打ち上げが行われている、どのような最初のエントリーだけバッグに最適なパッケージモデルの種類について? 今回は、ブランドの人気、実用性、古典的なレベル、カウンター価格などのさまざまな次元を総合的に評価し、各ブランドのベストパッケージを最初のビッグネームパッケージにすることをお勧めします。
  • ブランド携帯ケース
  • グッチiphoneケース
  • シャネルiphoneケース
  • エルメスiphoneケース
  • ルイヴィトンiphoneケース
  • ルイヴィトンのバッグは、小さなパッケージの世界のネットと言えるでしょうが、基本的には1つで、カウンターも在庫切れです。ラインを知っている "3つで1"、美しい、費用対効果の高いと実用的なバッグのコレクションと呼ばれ、内部のカードのパッケージ、コインケース、あなたは間違いがある!それは3つの袋を買うためのお金のパッケージを支払うことです。さらに、袋の外側のチェーンは取り外し可能であり、ハンドバッグ、すなわち4つのパックとして使用することができる。通常の財布を使用して簡単に旅行のためのトリプル絶対に不可欠なツール、愛していない、重すぎる大きすぎる大きな袋、これは完璧なソリューションです。