Notice: Use of undefined constant d - assumed 'd' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 16
Zakon.pl - Zawichost, Ośrodek Formacji Liturgicznej, propozycje 2011
Notice: Use of undefined constant ses_top - assumed 'ses_top' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 89

Notice: Undefined variable: _SESSION in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 89

Notice: Use of undefined constant t - assumed 't' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 91

Notice: Undefined index: t in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 91

Notice: Use of undefined constant ses_top - assumed 'ses_top' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/index.php on line 93

Notice: Use of undefined constant q_wo - assumed 'q_wo' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 3

Notice: Undefined index: q_wo in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 3

Notice: Use of undefined constant q_di - assumed 'q_di' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 12

Notice: Undefined index: q_di in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 12

Notice: Use of undefined constant q_da - assumed 'q_da' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 21

Notice: Undefined index: q_da in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 21

Notice: Use of undefined constant q_za - assumed 'q_za' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 28

Notice: Undefined index: q_za in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 28

Notice: Use of undefined constant q_q - assumed 'q_q' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 39

Notice: Undefined index: q_q in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 39

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coolfunkcje/main.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 39

Notice: Undefined offset: 0 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 40

Notice: Undefined offset: 8 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 82

Notice: Undefined offset: 9 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 83

Notice: Undefined property: Coolfocus::$id_zapowiedz in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 116

Notice: Undefined property: Coolfocus::$id in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 128

Notice: Undefined variable: powiazanie_ok in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 135

Notice: Undefined variable: zwroc in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coolfocus.php on line 140

Notice: Undefined variable: srodek in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/zapowiedzi.php on line 144

Notice: Use of undefined constant q_di - assumed 'q_di' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 2

Notice: Undefined index: q_di in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 2

Notice: Undefined variable: zwroc in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coolfunkcje/main.php on line 173

Notice: Undefined index: q_da in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/lewa.php on line 55

Notice: Use of undefined constant s - assumed 's' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 15

Notice: Use of undefined constant sa - assumed 'sa' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 16

Notice: Undefined index: sa in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 16

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 43

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 43

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Undefined offset: 5 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 70

Notice: Undefined offset: 6 in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 71

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 44

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 44

Notice: Use of undefined constant ses_typ_prezentacji - assumed 'ses_typ_prezentacji' in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 45

Notice: Undefined index: ses_typ_prezentacji in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/coollib/coollist.php on line 45

Notice: Undefined variable: spis_r in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 21

Notice: Undefined variable: kategorie in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 36

Notice: Undefined variable: prawa in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/zakon/inc/prawa.php on line 36
zakon.pl

 powrt
Zawichost, Ośrodek Formacji Liturgicznej, propozycje 2011
zakon: Jadwiżanki wawelskie, CHR
zobacz info o zakonie | zobacz zapowiedzi dot. tego zakonu

Ośrodek Formacji Liturgicznej w Zawichoście stwarza warunki do przeżycia wspólnych i indywidualnych rekolekcji, dni skupienia, sesji formacyjnych w klimacie ciszy,
z możliwością uczestniczenia w Eucharystii i Liturgii Godzin, z okazją do spowiedzi i indywidualnych rozmów. Ośrodek prowadzony jest przez Siostry św. Jadwigi Królowej Służebnice Chrystusa Obecnego.


PROPOZYCJE 2011

REKOLEKCJE : "CHRZEST PRACOWITY" - SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
Termin: 15 - 19 marca 2011
Prowadzący:  o. Konrad Małys - benedyktyn z Tyńca, z zamiłowania liturgista, rekolekcjonista, kierownik duchowy, wizytator Benedyktynek Mniszek w Polsce
 
REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE: WTAJEMNICZENIE W PISMO ŚWIĘTE W SZKOLE OJCÓW KOŚCIOŁA
Termin: 26 - 29 kwietnia 2011
Prowadzący: ks. Edward Staniek - patrolog i homileta, wykładowca UPJPII, twórca krakowskiej szkoły homiletycznej, kierownik duchowy, rekolekcjonista
 
SESJA: KRYZYS SZANSĄ
Termin: 6 - 8 maja 2011
Prowadzący: o. Mateusz Hinc - kapucyn, psycholog i psychoterapeuta, wykładowca w seminariach zakonnych i w „Szkole dla spowiedników”, kierownik duchowy, rekolekcjonista
 
SESJA: EUCHARYSTIA - NAJWIĘKSZY DAR CHRYSTUSA DLA KOŚCIOŁA
Termin: 13 - 15 maja 2011
Prowadzący: o. Stanisław Madeja - redemptorysta, wieloletni mistrz nowicjatu, liturgista, kierownik duchowy, rekolekcjonista

SESJA: BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I PRZEKLEŃSTWO
Termin: 24 - 26 czerwca 2011
Prowadzący:  ks. Jacek Beksiński - kapłan diecezji sandomierskiej, kierownik duchowy, rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości, egzorcysta diecezjalny


SZKOŁA: SZKOŁA ZAKRYSTIANÓW
Termin: 28 sierpnia - 2 września 2011
Prowadzący:    
s. Adelajda Sielepin - jadwiżanka wawelska, teolog, liturgista, wykładowca UPJPII, MWIK, kierownik Katedry Teologii Liturgii UPJPII
ks. Bogusław Migut - prezbiter archidiecezji lubelskiej, liturgista, profesor KUL, długoletni redaktor naczelny Encyklopedii katolickiej, kierownik Katedry Duchowości Liturgicznej KUL
o. Hieronim Kreis - benedyktyn z Tyńca, rekolekcjonista, mistrz ikebany (autor kilkutomowego podręcznika "Kwiaty w kościele. Tajemnice układania"), pisarz i poeta
 
REKOLEKCJE: PRZEZ KOMUNIĘ Z BOGIEM DO KOMUNII Z CZŁOWIEKIEM - SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
Termin: 26 - 30 września 2011
Prowadzący: o. Konrad Małys - benedyktyn z Tyńca, z zamiłowania liturgista, rekolekcjonista, kierownik duchowy, wizytator Benedyktynek Mniszek w Polsce
 
SESJA: ZAKORZENIĆ SIĘ W NIM
Termin: 28 - 30 października 2011
Prowadzący: ks. Robert Muszyński - kapłan archidiecezji lubelskiej, teolog duchowości, rekolekcjonista, kierownik duchowy, dyrektor Szkoły Formacji Duchowej w Lublinie, autor audycji radiowych
 
REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE: W KOMUNII Z BOGIEM
Termin: 9 - 12 listopada 2011
Prowadzący:  ks. Michał Mierzwa - teolog, wykładowca, rekolekcjonista, kierownik duchowy, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Świętych Cyryla i Metodego z Orchard Lake w Krakowie
www.wsd-scm.pl

SESJA: SPOTKAĆ SIEBIE SAMEGO
Termin: 18 - 20 listopada 2011
Prowadzący: o. Mateusz Hinc - kapucyn, psycholog i psychoterapeuta, wykładowca w seminariach zakonnych  w „Szkole dla spowiedników”, kierownik duchowy, rekolekcjonista
 
REKOLEKCJE: ROZBUDZIĆ NA NOWO EUCHARYSTYCZNE ZDUMIENIE
Termin: 26 - 30 listopada 2011
Prowadzący:  o. Stanisław Madeja - redemptorysta, wieloletni mistrz nowicjatu, liturgista, kierownik duchowy, rekolekcjonista
 
SESJA: GDY MSZA SIĘ KOŃCZY, MSZA SIĘ ZACZYNA
Termin: 30 grudnia 2011 - 1 stycznia 2012
Prowadzący: o. Tomasz Grabowski - dominikanin, kierownik duchowy, rekolekcjonista, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

kontakt:
Ośrodek Formacji Liturgicznej
ul. 11 Listopada 5
27-630 Zawichost
Tel. 15 835 41 05
zawichost@jadwizanki.pl
www.zawichost.jadwizanki.pl

 

 

- - - - - - - - R E K L A M A - - - - - - - -

 

Trzebinia, Inauguracja Szkoły Formatorek Zakonnych 2009-2011

Jak się modlić? Dominikański wideokomentarz do 'Ojcze nasz'

Centrum Formacji Duchowej, Inauguracja Roku Odnowy Duchowej

Nowy Prowincjał Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Kraków. Rozpoczął się sto pierwszy rok działalności Szkoły Pijarów.


O serwisie | Kontakt
バッグはファッションを愛し、ファッションと贅沢の世界に足を踏み入れる女の子の多くです。カウンターに多くの赤ちゃん、まばゆいばかりの美しさのパッケージを見るには、割引が非常に強力であるとき、彼は発見プロセスの間に、特に好きではなかった発見後買い戻すために、自分自身を少し小遣いを制御することができない、混乱に始まりました。ただ、各ブランドのパッケージのデザインはそんなに豪華な赤ちゃんの世界に入って、新しい、限定版の打ち上げが行われている、どのような最初のエントリーだけバッグに最適なパッケージモデルの種類について? 今回は、ブランドの人気、実用性、古典的なレベル、カウンター価格などのさまざまな次元を総合的に評価し、各ブランドのベストパッケージを最初のビッグネームパッケージにすることをお勧めします。
  • ブランド携帯ケース
  • グッチiphoneケース
  • シャネルiphoneケース
  • エルメスiphoneケース
  • ルイヴィトンiphoneケース
  • ルイヴィトンのバッグは、小さなパッケージの世界のネットと言えるでしょうが、基本的には1つで、カウンターも在庫切れです。ラインを知っている "3つで1"、美しい、費用対効果の高いと実用的なバッグのコレクションと呼ばれ、内部のカードのパッケージ、コインケース、あなたは間違いがある!それは3つの袋を買うためのお金のパッケージを支払うことです。さらに、袋の外側のチェーンは取り外し可能であり、ハンドバッグ、すなわち4つのパックとして使用することができる。通常の財布を使用して簡単に旅行のためのトリプル絶対に不可欠なツール、愛していない、重すぎる大きすぎる大きな袋、これは完璧なソリューションです。